O NAS

Jesteśmy organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentujemy interesy i działamy na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, a także ich rodzin i opiekunów prawnych. Prowadzimy trzy placówki: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

PLACÓWKI

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

OREW w Radomiu to przyjazne miejsce dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną głębokiego stopnia, z ograniczeniami ruchowymi i lokomocyjnymi także leżących – gdzie w życzliwej atmosferze…

Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"

Rehabilitacja 25 plus dedykowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dzieki oddziaływaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym przygotowywane są do uczestnictwa w życiu społecznym, a także do podjęcia aktywności zawodowej.

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły naukę szkolną i nie mogą jeszcze podjąć pracy, życie w samotnej izolacji i bezczynności jest zabójcze. Warsztaty Terapii Zajęciowe są formą rehabilitacji społecznej i zawodowej.

 

 Kontakt

ul. Grenadierów 18
26-606 Radom

Tel:           (48) 366 26 11
fax:           (48) 366 26 11

E-maile:

Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczo Edukacyjny: 
orew.radom@psoni.org.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej:  
wtz.radom @psoni.org.pl

KRS: 0000 118 344
NIP:  948 10 11 073
REGON:  670 697 781

Scroll to Top