WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Działają w oparciu o przepisy  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 .03.2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.z 2004 r nr.63 poz 587). Do uczestnictwa niezbędne jest odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z zaznaczeniem „wskazana terapia zajęciowa”

GŁÓWNE CELE

Dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły naukę szkolną i nie mogą jeszcze podjąć pracy, życie w samotnej izolacji i bezczynności jest zabójcze. Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym są formą rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Udział w nich umożliwia:

  • kontakty społeczne z rówieśnikami, instruktorami i innymi ludźmi,
  • sensowną aktywność w pracowniach oraz współpracę z innymi uczestnikami w procesie wykonywania różnych zadań,
  • uczenie się samodzielności i niezależnego decydowania o sobie oraz odpowiedzialności, zwłaszcza w zakresie budżetu osobistego i posługiwania się pieniędzmi,
  • opanowywanie umiejętności codziennego życia,
  • poznawanie zasad i instytucji życia społecznego oraz uczenie się korzystania z nich,
  • zaplanowaną rekreację.

Warsztaty stwarzają szansę rozwijania szerokich zainteresowań w sekcjach: teatralnej, tanecznej, muzycznej, sportowej, przyrodniczej, fotograficznej i plastycznej. Organizowane są liczne wycieczki, festyny, wystawy i zabawy taneczne, uczestnicy biorą udział w różnych akcjach organizowanych we własnym zakresie , jak również akcjach poza placówką.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Grenadierów 18 powstały w roku 1999. W szerokim programie rehabilitacji społecznej i zawodowej bierze udział 35 niepełnosprawnych uczestników. W dążeniu do osiągania możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym wspomaga ich doświadczona 11 osobowa kadra specjalistów m.in. instruktorzy, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka.

Warsztaty są ogromną szansą nie tylko dla tych, którzy z nich korzystają i ich rodzin. Są szansą dla wszystkich, gdyż poznajemy ogromne nieznane dotąd możliwości rozwojowe i talenty osób uznanych za niepełnosprawnych intelektualnie.

Warsztat współpracuje z wieloma licealnymi placówkami szkolnymi w zakresie organizowania imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych.

Młodzież naszego warsztatu żyje aktywnie, uczestniczy w koncertach, seansach filmowych, wycieczkach, zabawach tanecznych. Twórczość artystyczna jest wpisana w życie placówki – przygotowywane są inscenizacje teatralne, akademie okolicznościowe. Rozwijają osobiste zainteresowania . Trzykrotnie nasi uczestnicy wyróżniani są w ogólnopolskim konkursie prac , organizowanych przez PFRON. Systematycznie podtrzymują i poprawiają stan funkcjonowania sprawnościowego poprzez zaplanowane w formie indywidualnej i zespołowej ćwiczenia pod okiem rehabilitanta. Dobrze wyposażona sala rehabilitacji fizycznej sprzyja osiąganiu dobrej kondycji i sprawności motorycznej. Warsztaty otwierając się na społeczność lokalną, są ambasadorami nowej wiedzy o możliwościach osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Program rehabilitacji społecznej i zawodowej realizują w zespołach 5-osobowych „zespołach warsztatowych” pod okiem instruktora.

Każdy z uczestników posiada dostosowany do aktualnych możliwości „Indywidualny Program Rehabilitacji” i w oparciu o niego realizuje zawarte cele. Program w razie potrzeby jest okresowo modyfikowany by sprzyjał osiąganiu jak najwyższych umiejętności społecznych i zawodowych uczestnika.

Pracownie

Gospodarstwa domowego

Program tej pracowni sprzyja osiąganiu samodzielności i zaradności osobistej. Służą temu wielorakie zajęcia tkzw. domowe poprzez które uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie przygotowania samodzielnie posiłku prostego i złożonego, kulturalnego spożywania, wiedzy zdrowego odżywiania się, kulturalnych manier nakrywania i podawania do stołu itp.

Wykonywaniu podstawowych prac domowych z obsługą podstawowych urządzeń gospodarczych, nabywają nawyki dobrego zachowania podczas spożywania posiłków.

Uczestnicy tej pracowni mają dodatkowe obowiązki w placówce jak: dbałość o kwiaty, zwierzęta ,podejmują prace ogrodowe, dbałość o kawiarnie i inne porządkowe na terenie placówki.

Stolarska

Najbardziej lubiane zajęcia przez uczestników szczególnie mężczyzn. Program jest najbardziej dynamiczny, urozmaicony, użyteczny w życiu osobistym. Jest przyjazny bo podstawowym materiałem wytwórczym jest drewno, więc  dostępny dla każdego uczestnika o różnym potencjale i posiadanych kompetencji  wykonawczych. Od ręcznie i prostych operacji w drewnie  wykonywanych przy użyciu znanych, prostych narzędzi do bardziej skomplikowanych  poprzez obsługę narzędzi i maszyn mechanicznych.

Tkactwa

Praca w tej pracowni daje duże możliwości twórcze. Praca przy zastosowaniu krosna, ramek i innych pomocy oprócz dużej satysfakcji, wyrabia sprawność manualną, nawyki dokładności, wytrwałości i koordynacji wzrokowo-ruchowej czyli cech niezbędnych do pracy.

Krawiecka

Jest bardzo wszechstronna i sprzyja osiąganiu umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. Uczestnicy uczą się podstawowych czynności jak przyszywanie guzików, drobnych napraw garderoby do umiejętności pracy na maszynie do szycia, prac na hafciarce. Nabywają umiejętności twórcze poprzez projektowanie do uszycia bądź artystycznych haftów na hafciarce według obranych elementów ozdobnych. Ponad to wyszywanie , szydełkowanie to większość elementów zajęć praktycznych.

Plastyczna

Poznawanie technik malarstwa, malowanie ozdabianie elementów wykonanych z drewna, szkła oraz ceramiki. Ileż wartości twórczych z rozwijaniem wyobrażni kryją zajęcia plastyczne. Zajęcia dostępne dla każdego uczestnika bez względu na potencjalne możliwości wykonawcze. Zajęcia które wdrażają do aktywności twórczej w każdym miejscu i okoliczności w którym znajdują się uczestnicy.

Komputerowa

Stanowisko komputerowe przenosi uczestników w wirtualny świat. Uczestnicy uczą się obsługi i pracy na komputerze. Piszą, czytają, korespondują oraz wykonują podstawowe grafiki. Umiejętności nabyte w placówce przenoszą do środowiska domowego w którym komputer może wypełniać czas wolny.

Scroll to Top