KADRA

W OREW Radom zatrudnieni są specjaliści z wielu dziedzin tworząc interdyscyplinarną Radę Programową placówki  i zespoły terapeutyczne. Pion administracyjny to dyrektor ośrodka, wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego, księgowe, sprzątaczka.

  • Dyrektor – psycholog
  • Wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego –  oligofrenopedagog
  • Nauczyciele  terapeuci  – oligofrenopedagodzy
  • Pomoce nauczyciela terapeuty – w tym terapeuci zajęciowi ,pedagodzy
  • Opiekunowie- w tym opiekun medyczny
  • Wykwalifikowani fizjoterapeuci  prowadzą zabiegi  pod nadzorem lekarza rehabilitanta
  • Zapewniona jest opieka pielęgniarska.
  • Z wychowankami  pracują  także logopeda, muzykoterapeuta, kynoterapeuta i hipoterapeuta.

Wielospecjalistyczne zespoły terapeutyczne z oddaniem pracują z dziećmi, stanowią  jednocześnie zgrany, profesjonalny, dynamiczny zespół z  twórczą , poszukującą postawą wobec pracy, wrażliwy  na  potrzeby  i oczekiwania  wychowanków  i  ich rodziców