FIZJOTERAPIA

Celem nadrzędnym fizjoterapii w OREW jest dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka, pozwalającego osiągnąć optymalną do stanu zdrowia samodzielność w życiu codziennym. Program rehabilitacji umożliwia korygowania nieprawidłowych wzorców ruchowych oraz wywoływanie i nauczanie nowych umiejętności  motorycznych.  Plan rehabilitacji ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb, wieku i stanu zdrowia dziecka pod nadzorem lekarza rehabilitacji.

W zakres fizjoterapii wykonywanej w naszym Ośrodku wchodzi:

  • kinezyterapia – ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne, ćwiczenia redresyjne, samowspomagane, wspomagane, ogólnokondycyjne, ćwiczenia równowagi, pionizacja i nauka lokomocji, pozycje drenażowe, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
  • fizykoterapia – ciepłolecznictwo i światłolecznictwo
  • masaż leczniczy

OREW posiada gabinet rehabilitacyjny profesjonalnie  wyposażony: UGUL z oprzyrządowaniem, stoły do pionizacji, stoły do ćwiczeń manualnych, aparat do elektroterapii, lampa Sollux, lampa biotron, materac i poduszka magnetyczna, aparaty  do masażu, termo żele, rotory, piłki rehabilitacyjne, wałki, parapodia i wiele innych.

Bogaty wachlarz terapii pozwala na rozwój motoryczny każdego dziecka bez względu na rodzaj schorzenia i sprawności intelektualnej.

Poza usprawnianiem ruchowym u części naszych podopiecznych-  dzieci  leżących- rehabilitacja umożliwia sprawniejsze wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, a po zabiegach operacyjnych umożliwia ponowny szybki powrót dziecka do grupy terapeutycznej z uwagi na możliwość realizacji zaleceń rehabilitacyjnych w trakcie pobytu w placówce.

Rehabilitacja w naszym Ośrodku jest także wzmocnieniem dla prowadzonej stymulacji poznawczej, motorycznej i społecznej-stymuluje do działań naprzemiennych, motywuje do naśladownictwa, uczy orientacji w schemacie ciała i antycypacji zdarzeń, wzmacnia trening w zakresie chwytania, manipulacji specyficznej i niespecyficznej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, motywuje do koncentracji uwagi  i podjęcia  kontaktu.