OREW

OREW   Wszystkie  magiczne miejsca są po to, żeby dzielić je z innymi , a radość życia płynie z obecności drugiego  człowieka. Także drugi człowiek może sprawić, że każde zwyczajne  miejsce, w którym znajdujemy życzliwość, przyjaźń, zrozumienie , wsparcie i serdeczność będzie miejscem magicznym.

OREW w Radomiu to przyjazne miejsce dla dzieci i młodzieży w wieku od 3  do   25 lat z niepełnosprawnością intelektualną  głębokiego stopnia, z ograniczeniami ruchowymi i lokomocyjnymi-  także leżących – gdzie w życzliwej atmosferze, bezpłatnie- zapewniamy:

 • codzienny ( poniedziałek – piątek) pobyt w godz. 7.30 – 15.30 przez  11 miesięcy w roku
 • realizację obowiązku szkolnego  w formie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 • terapię  pedagogiczną
 • terapię psychologiczną
 • terapię logopedyczną
 • fizjoterapię i  nadzór lekarza rehabilitacji
 • opiekę pielęgniarską
 • muzykoterapię
 • dogoterapię
 • hipoterapię
 • transport  wychowanków
 • poradnictwo psychologiczne dla rodziny
 • odpłatnie dwa posiłki dziennie tj śniadanie i obiad

Rodzicu!  Nie jest przeszkodą fakt, że twoje  dziecko wymaga opieki  i pomocy ze strony osób trzecich, że   nie potrafi samodzielnie posługiwać się łyżką ani utrzymać w ręce kubka z napojem, że, mimo upływu lat  jest  pampersowane .  Pozwól swojemu dziecku czerpać radość z przebywania w grupie, obserwować aktywność innych, próbować  naśladować. Twoje dziecko jak każdy z nas potrzebuje kontaktu z innymi  ludźmi , więzi emocjonalnej z rówieśnikami, stymulacji aktywności  życiowej i zaradności osobistej .Pozwól swojemu dziecku- w atmosferze pozbawionej lękowych napięć i przy  pozytywnej motywacji –przygotować się do życia w rodzinie i społeczeństwie.

Nasza placówka tętni życiem i energią a  wykwalifikowana, kreatywna kadra prowadzi  grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze,  uczy, wychowuje, opiekuje się, pomaga, wspiera, uwrażliwia na otaczający świat, uczy dostrzegać drugiego człowieka  , rozwija ciekawość poznawczą, wspólnie się bawi i otwiera wychowanków na nowe doświadczenia poznawcze, samoobsługowe i społeczne.

Ośrodek rehabilitacyno edukacyjno wychowawczy

OREW działa na podstawie

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U., Nr 111, poz 535 z późn. zm.) i wydanych na jej postawie aktów wykonawczych;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
 • Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz innych aktów wewnętrznych.