Pracownie WTZ

Gospodarstwa domowegopracownia gospodarstwa domowego

  • program tej pracowni sprzyja osiąganiu samodzielności i zaradności osobistej. Służą temu wielorakie zajęcia tkzw. domowe poprzez  które uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie przygotowania  samodzielnie posiłku prostego i złożonego, kulturalnego spożywania, wiedzy zdrowego odżywiania się, kulturalnych manier nakrywania i podawania do stołu itp.
  •  wykonywaniu podstawowych prac domowych z obsługą podstawowych urządzeń gospodarczych, nabywają nawyki dobrego zachowania podczas spożywania posiłków.

Uczestnicy tej pracowni mają dodatkowe obowiązki w placówce jak: dbałość o kwiaty, zwierzęta ,podejmują prace ogrodowe, dbałość o kawiarnie i inne porządkowe na terenie placówki.

Stolarska

  • npracownia stolarska wtz radomajbardziej lubiane zajęcia przez uczestników szczególnie mężczyzn. Program jest najbardziej dynamiczny, urozmaicony, użyteczny w życiu osobistym. Jest przyjazny bo podstawowym materiałem wytwórczym jest drewno, więc  dostępny dla każdego uczestnika o różnym potencjale i posiadanych kompetencji  wykonawczych. Od ręcznie i prostych operacji w drewnie  wykonywanych przy użyciu znanych, prostych narzędzi do bardziej skomplikowanych  poprzez obsługę narzędzi i maszyn mechanicznych.

Tkactwapracownia tkactwa

  • praca w tej pracowni daje duże możliwości twórcze. Praca przy zastosowaniu krosna, ramek i innych pomocy oprócz dużej satysfakcji, wyrabia sprawność manualną, nawyki dokładności, wytrwałości i koordynacji wzrokowo-ruchowej czyli cech niezbędnych do pracy.

Krawieckapracownia krawiecka

  • jest bardzo wszechstronna i sprzyja osiąganiu umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. Uczestnicy uczą się podstawowych czynności jak przyszywanie guzików, drobnych napraw garderoby do umiejętności pracy na maszynie do szycia, prac na hafciarce. Nabywają umiejętności twórcze poprzez projektowanie do uszycia bądź artystycznych haftów na hafciarce według obranych elementów ozdobnych. Ponad to wyszywanie , szydełkowanie to większość elementów zajęć praktycznych.

Plastycznapracownia plastyczna psouu radom

  • poznawanie technik malarstwa, malowanie ozdabianie elementów wykonanych z drewna, szkła oraz ceramiki. Ileż wartości twórczych z rozwijaniem wyobrażni kryją zajęcia plastyczne. Zajęcia dostępne dla każdego uczestnika bez względu na potencjalne możliwości wykonawcze. Zajęcia które wdrażają do aktywności twórczej w każdym miejscu i okoliczności w którym znajdują się uczestnicy.

Komputerowa

  • stanowisko komputerowe przenosi uczestników w wirtualny świat. Uczestnicy uczą się obsługi i pracy na komputerze. Piszą, czytają, korespondują oraz wykonują podstawowe grafiki. Umiejętności nabyte w placówce przenoszą do środowiska domowego w którym komputer może wypełniać czas wolny.